Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Δικηγορικοί Σύλλογοι:

Ενώσεις Δικηγόρων, Δίκτυα Δικηγορικών Γραφείων:

Οργανισμοί, Ενώσεις και Κέντρα Διαμεσολάβησης:

Ελληνικά Δικαστήρια:

Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Θεσμοί και Υπηρεσίες:

Τράπεζες, Φορείς του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και της Κεφαλαιαγοράς:

Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι Επαγγελματιών:

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί:

Διεθνείς Θεσμοί Εμπορίου:

Ιστοσελίδες Νομικής Έρευνας:

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου:

Tο Γραφείο μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το είδος, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των εξωτερικών ιστοσελίδων, που προαναφέρονται και είτε παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας είτε είναι προσβάσιμες από αυτή. Δηλώνουμε ρητά ότι δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω των διαδικτυακών συνδέσμων (links) της ιστοσελίδας μας.

Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρήσης των εξωτερικών ιστοσελίδων, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας και είναι προσβάσιμες από αυτή μέσω διαδικτυακών συνδέσμων (links), ευθύνονται αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες και οι δημιουργοί των εν λόγω ιστοσελίδων.