Συνεργαζόμενα Γραφεία

Συνεργαζόμενα Γραφεία στη Γαλλία:

SCP UHRY & D’ORIA
Δικηγόροι Παρισίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jean-Olivier DORIA, Δικηγόρος

114, rue de Reuilly 75012 Παρίσι
Τηλ.: +33.1.43.07.93.00
Fax: +33.1.43.07.05.55
http://www.uhrydoria.com
doria.avocat@wanadoo.fr

Συνεργαζόμενα Γραφεία στην Ιταλία:

STUDIO LA CROCE
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Mattia Berti

Γραφείο Μιλάνου:
Via Vittor Pisani n. 8/A
Tηλ: +39.02.670.94.66
Fax: +39.051.670.95.28

Γραφείο Μπολόνιας:
Via Santo Stefano n. 11
Tηλ: +39.051.27.39.62
Fax: +39.051.29.69.729
mattia.berti@studiolacroce.it