Σπύρος Αντωνέλος

Αντικείμενο

O Σπύρος Αντωνέλος είναι Δικηγόρος Αθηνών, με συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (δίκαιο συμβάσεων, οικογενειακό δίκαιο, μισθώσεις και μισθωτικές διαφορές, εμπράγματο δίκαιο), Εμπορικού Δικαίου (σύσταση εταιριών και υποκαταστημάτων, εμπορικές συμβάσεις και μισθώσεις, κατοχύρωση και προστασία εμπορικών σημάτων), Τραπεζικού Δικαίου (συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, δικαιώματα του καταναλωτή, Γ.Ο.Σ., προστασία προσωπικών δεδομένων). Είναι επίσης Διαπιστευμένος από το Διεθνή Φορέα CΙArb Διαμεσολαβητής (Mediator), Μέλος του από τον Ιανουάριο του 2009.

Γλώσσες Εργασίας του: Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά.

Εργασιακή εμπειρία

Έχει εργαστεί σε νομικές υπηρεσίες και δικηγορικές εταιρίες στη Γαλλία (Esys Montenay), στο Βέλγιο (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), στη Σκωτία (Εταιρία Δικηγόρων Maclay Murray and Spens) και στην Ελλάδα (AXON Μελέται Α.Τ.Ε., Δικηγορική Εταιρία Κ.Αλεξίου και Συνεργάτες, Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.). Ως Διαπιστεύμενος Διαμεσολαβητής, ειδικός της εξωδικαστικής επίλυσης Αστικών και Εμπορικών διαφορών, έχει συμμετάσχει ως συνδιαμεσολαβητής σε διαμεσολαβήσεις στο εξωτερικό.

Έχει διδάξει Γαλλικό Δίκαιο στους φοιτητές του Ελληνικού Παραρτήματος του Οπτικοακουστικού Κέντρου Νομικών Σπουδών (CAVEJ) των Γαλλικών Πανεπιστημίων της Σορβόννης (Paris Ι) και του Paris Nord (Paris ΧΙΙΙ).

Εκπροσωπoύσε στην Ελλάδα το Σωματείο Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Association - http://www.european-lawyers.org/) από το 2007 έως το 2011 και είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών.

Σπουδές / Εκπαίδευση

Αξιολογητής Διαμεσολαβητών (Mediators Assessor) του Βρετανικού Φορέα CEDR, κατόπιν παρακολούθησης του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του εν λόγω Φορέα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2010.

Ολοκλήρωσε επιτυχώς το Πρόγραμμα European Young Lawyers Scheme 2003, που συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση στο Βρετανικό Δίκαιο (στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου) και πρακτική εκπαίδευση σε Δικηγορικές Εταιρίες της Σκωτίας, στο οποίο συμμετείχε με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου.

Έχει αποκτήσει Πτυχίο Νομικής (με διάκριση - “mention”) και Μεταπτυχιακό τίτλο (D.E.S.S.) στη Γαλλία, στο Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και της Ελεύθερης Διακίνησης (Πανεπιστήμιο Paris II - Panthéon - Assas).

Έχει παρακολουθήσει σημαντικά σεμινάρια εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οργανώνει και παρουσιάζει από τον Ιούνιο του 2011 τα ιδιαιτέρως επιτυχημένα Σεμινάρια Εισαγωγής των Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τα οποία παρουσίασε και σε περιφερειακούς Δικηγορικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια (http://www.youtube.com/watch?v=iut3MhTBHPY). Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο της Union Internationale des Avocats για τη διασυνοριακή Διαμεσολάβηση στην Αθήνα (Μάρτιος 2011).