Γεωργία Δρεμέτσικα

Αντικείμενο

Η Γεωργία Δρεμέτσικα είναι Ασκούμενη Δικηγόρος (Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και ασχολείται με υποθέσεις Αστικού, Διοικητικού, Εμπορικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Γλώσσες Εργασίας της: Αγγλικά, Γερμανικά και Ελληνικά.

Εργασιακή Εμπειρία

Έχει εργαστεί στη Δικηγορική εταιρία Μπιτσαξής και Συνεργάτες.

Σπουδές

Η Γεωργία Δρεμέτσικα έχει αποκτήσει Πτυχίο Νομικής, με διάκριση (Λίαν Καλώς), από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων με αντικείμενο το Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα Συνταγματικά (Κοινωνικά και Ατομικά) Δικαιώματα και την Εγκληματολογία.