Ιωάννης Βήχας

Αντικείμενο

Ο Ιωάννης Βήχας είναι Δικηγόρος Αθηνών, με συβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία σε ζητήματα Αστικού Δικαίου (μισθωτικές διαφορές, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικές υποθέσεις), Εμπορικού Δικαίου (εμπορικές μισθώσεις, εταιρίες, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησιάς, κατοχύρωση ημεδαπών και διεθνών εμπορικών σημάτων), Εργατικού Δικαίου (Ατομικό και Συλλογικό), Δίκαιου Απαλλοτριώσεων (προσωρινή τιμή, οριστική τιμή, αναγνώριση δικαιούχων).

Γλώσσες Εργασίας του: Αγγλικά και Ελληνικά.

Εργασιακή Εμπειρία

Από το 2006, ασκεί τη Δικηγορία με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το Αστικο, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο καθώς και το Δίκαιο των Απαλλοτριώσεων.

Σπουδές

Απέκτησε πτυχίο Νομικής με διάκριση (”λίαν καλώς”) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Από το εν λόγω πανεπιστήμιο απέκτησε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, με διάκριση (”άριστα”), στον τομέα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και του Εργασιακού Δικαίου, με κύρια κατεύθυνση το Εργατικό Δίκαιο.